Indkaldelse til Generalforsamling i SkjoldPower 2018

Hermed
indkaldelse til ordinære generalforsamling som afholdes i TV-Stuen i
Centerbygningen fredag d. 23. marts 2018 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formalia
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede
  regnskab
 5. Gennemgang af økonomien for 2018
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse
 8. Valg af bestyrelsessuppleant.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10.  Fastsættelse af kontingent
 11.  Eventuelt

 

Forslag, som medlemmer ønsker behandlet, skal
være indleveret skriftligt til bestyrelsen før generalforsamlingen. Disse kan
e-mails på skjoldpower@skjoldpower.dk

 

Har man spørgsmål til bestyrelsesarbejde er man
velkommen til at stille dem på vores Facebook gruppe og så vil vi inden for
kort tid svare.

Vel mødt!

Med venlige
hilsener

Bestyrelsen i
SkjoldPower